Loading...

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1.  Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej „Polityką”, opisuje zasady przetwarzania przez Serwis (funkcjonujący pod adresem: ogarnijto.com) informacji na Twój temat, w tym danych osobowych.

Polityka kierowana jest zarówno do osób, które samodzielnie korzystają z Serwisu, jak i do osób, których dane osobowe przetwarzane są w związku z ich podaniem przez użytkowników Serwisu.

Polityka wskazuje w szczególności informacje, o których mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Ilekroć w Polityce jest mowa o:

 • Regulaminie, Serwisie, Usługodawcy/Administratorze, Użytkowniku – rozumie się te pojęcia zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu;
 • danych osobowych, przetwarzaniu, administratorze, podmiocie przetwarzającym, odbiorcy, zgodzie, organie nadzorczym – pojęcia te rozumie się zgodnie z ich definicjami zawartymi w RODO.

Jeśli nie jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu – nie przetwarzamy Twoich danych z wyjątkiem danych uzyskanych w związku z korzystaniem z plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych określa Polityka cookies.

Jeśli jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem – podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług przez Administratora.

2.  Administrator danych osobowych

Administratorem wszystkich danych osobowych gromadzonych w ramach działalności Serwisu jest Michał Mańkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MM.QUERCUS MICHAŁ MAŃKIEWICZ ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej pod adresem: Wardyń Górny 8, 78-320 Połczyn-Zdrój; NIP: 9571123539.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: kontakt@ogarnijto.com

3.  Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

1)    

zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług w Serwisie

art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 18 ust. 1-2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

2)    

prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o podatku od towarów i usług

3)    

wysyłanie informacji handlowych, w tym prowadzenie newslettera

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4)    

prowadzenie systemu komentarzy, forum internetowego (cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

5)    

prowadzenie rozmów typu chat online, obsługa zapytań przez formularz

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

6)    

ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z prowadzoną działalnością (cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane osobowe pozyskiwane są w Serwisie poprzez:

 • dobrowolne wprowadzenie w formularzach udostępnianych w Serwisie;
 • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”); szczegóły dotyczące plików cookies znajdują się tutaj.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Administrator będzie udostępniał Twoje dane następującym podmiotom:

 • podmiotom świadczącymi usługi informatyczne, w tym hostingowe;
 • podmiotom świadczącymi usługi: księgowe, prawne, ubezpieczeniowe, audytorskie, windykacyjne związane z działalnością Administratora;
 • podmiotom świadczącym usługi marketingu na rzecz Administratora.

Ponadto, w celu realizacji płatności, Administrator będzie korzystać z usług zaufanego operatora płatności – przelewy24.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez przelewy24.pl dostępne są na stronie partnera: przelewy24.pl.

6. Twoje prawa

Jako podmiotowi danych przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 • ich sprostowania;
 • ich usunięcia – o ile zachodzą wszystkie przesłanki niezbędne do usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku przetwarzania na podstawie Twojej zgody – masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego na działania Administratora. Właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Dodatkowe informacje o sposobie przetwarzania danych

 1. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 3. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 4. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 5. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 7. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: mizzo.pl.
 8. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  1. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  7. informacje o przeglądarce użytkownika,
  8. informacje o adresie IP,
  9. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  10. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Administratora oraz wysyłanej przez Administratora.
 9. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 10. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 11. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 12. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Polityka cookies

1.  Czym są pliki cookies?

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych poniżej w części “Istotne techniki marketingowe“;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

2.  Zarządzanie plikami cookies jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z plików cookies, może odpowiednio zmodyfikować ustawienia korzystania z Serwisu podczas pierwszej wizyty w Serwisie, a następnie może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

3.  Istotne techniki marketingowe

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Administrator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.